Boksidan

I träfflistan finns en kolumn benämnd "Bok", där listas vilka böcker som respektive personer finns omnämnda i. Om man klickar på den länken kommer man till en sida med matnyttig information om hur man kan tänkas gå vidare för att få tag på notisen rörande den eftersökta personen.

Exempel på notiser och bilder

Om det finns tillgängligt visas under denna rubrik ett exempel på hur det man kan finna i boken ser ut. Exemplet är nödvändigtvis inte alltid hämtat ur exakt den omnämnda boken utan kan vara från någon anna bok i samma serie där notiserna är utformade på samma sätt.

Info

Här kan det till exempel förekomma förklaringar rörande uppgifter i träfflistan som är specifika för just denna bok.

Föreningar som har boken

Jag har en förhoppning om att släktforskarföreningar runt om i Sverige kan tänka sig att lista sig här för att användare av denna databas skall få fler valmöjligheter för att inhämta den information deneftersöker. I dagsläget finns inga föreningar registrerade men vill ni bidra till detta är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Bibliotek

Här finns en sökfunktion för att leta reda på boken i Kungliga Bibliotekets databas LIBRIS. I denna databas finns all information om boken man kan tänkas behöva samt information om möjlighet till lån på några större bibliotek.

Digitalt material

Vissa av databasens böcker finns i digitaliserad form. Om så är fallet finns här en länk direkt till boken i fråga.

Internet-antikvariat

Här finns möjlighet att söka i antikvariat för att se om det finns exemplar av boken att köpa.