Sökfunktioner

Det finns ett par tecken man kan använda för att underlätta sökningarna i databasen. Dessa beskrivs nedan var och ett för sig men går att använda i kombination med varandra.

%     (wildcard/vildtecken)

Ett procenttecken % fungerar som så kallat wildcard, eller på svenska vildtecken, och ersätter ett obestämt antal tecken. Det kan placeras före, inne i och efter ett ord. Det går även att använda flera vildtecken i ett och samma ord.

Exempel:

  • Vill man ha träff på Karlsson och Karlson skriver man "Karl%on"
  • Vill man ha träff på Carlsson och Karlsson skriver man "%arlsson"
  • Vill man ha träff på Karlsson, Karlson, Carlsson och Carlson skriver man "%arl%on"
  • Vill man söka på bara månad och dag i ett datum skriver man t ex "%-11-09"
_     (ersättningstecken)

Understreck  _  (eller som det kallas på engelska, underscore) kan användas för att ersätta ett tecken per understreck. Det går att använda flera understreck i en och samma fråga.

Exempel:

  • Vill man ha träff på Karlzon och Karlson men inte Karlsson skriver man "Karl_on"