Sökfälten

Söksidan sökfält kan användas ett och ett eller kombineras fritt. Betänk att det oftast ger bäst resultat att låta en sökning vara ganska vid i sin utformning och att man själv värderar sökresultaten i stället för att ange många sökkriterier samtidigt och därmed riskera att missa intressanta träffar.

Antalet träffar per sökning är maximerat till 1000 stycken fördelat på tio träffsidor.

Efternamn och Förnamn

Fälten består som rubriken antyder efternamn och förnamn på databasens registrerade personer.

I kolumnen för förnamn är det vanligt med enbart initialer. När man iakttar dessa bör man ha i åtanke att det finns en betydligt större osäkerhetsfaktor då det är betydligt svårare och mer tidskrävande att korrekturläsa dessa. Det är enklare att se att Narl skulle ha varit Karl än att se att N. borde ha varit ett K.

I vissa fall, beroende på hur registret i den inlästa boken varit utformat, kan det ena efternamnet av två (för personer med dubbla efternamn) finnas i kolumnen för förnamn.

Ort

I denna kolumn finns en geografisk plats angiven, oftast en stad, socken eller en gård. De geografiska platserna som angivs kan vara av olika karaktär, det kan handla om t ex bostadsort, arbetsort eller födelseort, beroende på vilken sorts bok uppgifterna är hämtade ur.

Född och Död

Dessa fält består av datum formaterade enligt ÅÅÅÅ-MM-DD. Om det bara finns uppgift om årtalet står det ÅÅÅÅ-00-00. 

Övrigt

Denna rubrik innehåller olika former av information som har funnits tillgänglig i det inlästa registret och som ansets kunna främja identifieringen av en person. Det kan handla om yrke, titel, skola, examensår mm. I vissa fall är uppgifterna i denna kolumn utförligare förklarade under respektive informationssida för böckerna.

Bok

Här kan man söka på ord i bokens titel.