Varför Nomago?

Sommaren 2010 köpte jag av en händelse ett par porträttböcker på loppisar jag besökte. Böckerna var snudd på gratis och jag tänkte att man kanske kan få nytta av dem någon gång i framtiden. Efter ett tag kläcktes idén att jag skulle försöka göra någon slags sammanställning över vilka personer som finns presenterade i dessa böcker. Databasen Nomago är frukten av den idén och lite praktiskt arbete.

Namnet är en kombination av de båda latinska orden Nomine (namn) och Imago (bild) och Nomago innehåller namn och en referens till var man kan finna en bild, eller annan matnyttig information, för dessa personer.

Under första halvan av 1900-talet var det väldigt populärt att ge ut porträttsamlingar i alla möjliga olika slags skepnader. Som släktforskare kan det vara ganska svårt att veta vad man skall leta efter när det gäller dessa böcker, det är inte allmän kunskap att det gets ut böcker såsom Sveriges Servitriser eller Svenskt skrädderi i ord och bild. Därför kan en databas av detta slag vara en lämplig ingång till materialet.

Vad hittar du i Nomago?

Nomago innehåller som nämnts här ovan referenser till böcker där man kan finna uppgifter om den sökte. Man kan alltså inte hitta de biografiska uppgifterna eller porträttbilder i Nomago, men du kan få god hjälp för att komma vidare, för till varje bok finns det information och sökhjälp för att låna boken eller kolla om den finns att köpa.Dessutom hoppas jag att på sikt samla in uppgifter om vilka föreningar som har den i sina samlingar eller om det finns privatpersoner som kan vara behjälpliga.

Personerna du kan finna i Nomago skall alla vara avlidna, då en databas av detta slag fullt ut regleras av Personuppgiftslagen (PUL). Vissa av de registrerade böckerna innehåller dock uppgifter om både avlidna och ännu levande personer som alla lästs in. Jag har gjort vad jag kunnat för att utesluta de levande personerna, men jag kan inte garantera att det inte förekommer någon sådan i databasen. Jag håller det dock för ganska osannolikt men om det skulle visa sig att det trots allt finns någon levande person registrerad önskar jag bli kontaktad för att korrigera felet.

Nomago och upphovsrätt

Många av de böcker som lagts in har förlorat sin status som upphovsrättsskyddade men det finns en del där sådan fortfarande finns kvar. Jag har varit i kontakt med ett par förlag och fått klartecken för att genomföra detta. Det finns dessutom böcker med i databasen där det är svårt att veta om de fortfarande är upphovsrättsligt skyddade eller vem det nu är som besitter den rätten. Är det någon som anser att jag inkräktat på deras upphovsrättsligt skyddade material är ni välkomna att ta kontakt med mig för att reda ut situationen.